Σοφία Κάρμα

Δασκάλα

Η Σοφία Κάρμα είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στην Ειδική Αγωγή με κατεύθυνση “Συμβουλευτική” και στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Από το 2014 έως σήμερα, εργάζεται ως εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Στα πλαίσια των σπουδών της πραγματοποίησε ετήσια πρακτική σε ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης Υποστήριξης) όπου εμβάθυνε στην ανίχνευση ικανοτήτων των μαθητών και στη συμβουλευτική των γονέων. Το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό της υπόβαθρο, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για υποστήριξη των παιδιών στην διαδικασία της ολόπλευρης ανάπτυξης του δυναμικού τους την οδήγησε στη Χαρισμάθεια. Τα ενδιαφέροντα της είναι η ρητορική, η ζωγραφική και ο αθλητισμός.