Ακολουθήστε μας
Image Alt

Συμμετέχοντες

  /  Συμμετέχοντες

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

INTESO - ΣΕΡΡΕΣ,
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΚΥΠΑΡΛΗΣΗΛΙΑΣΜικρότερη Τάξη
ΑΡΧΟΝΤΑΚΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜικρότερη Τάξη
ΠΑΥΛΙΔΗΣΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜικρότερη Τάξη
ΠΑΥΛΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣΜικρότερη Τάξη
ΣΑΡΑΙΔΑΡΗΑΡΙΑΔΝΗΓ' Δημοτικού
ΓΚΙΜΠΙΡΙΤΗΒΑΣΙΛΕΙΑΓ' Δημοτικού
ΚΟΒΑΝΙΔΟΥΜΑΡΙΑΓ' Δημοτικού
ΣΑΡΑΙΔΑΡΗΔΩΡΟΘΕΑΔ' Δημοτικού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔ' Δημοτικού
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣΠΕΤΡΟΣΔ' Δημοτικού
ΤΣΕΛΕΠΗΣΑΠΟΛΛΩΝΑΣΔ' Δημοτικού
ΛΟΥΛΗΣΓΙΑΝΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΜΑΖΝΕΪΚΟΥΜΑΡΙΝΑΕ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΤΖΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΓΑΝΙΤΗΖΩΗΣΤ' Δημοτικού
ΓΑΝΙΤΗΖΩΗΣΤ' Δημοτικού
ΜΑΖΝΕΙΚΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜεγαλύτερη Τάξη

ΝΗΣΙΑ

ΚΞΓ ΠΕΡΑΚΗ - ΚΡΗΤΗ, Πλατεία Αναλήψεως 17
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜικρότερη Τάξη
ΜΠΑΛΑΦΑΗΛΙΑΝΑΓ' Δημοτικού
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓ' Δημοτικού
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΑΓΑΠΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΓ' Δημοτικού
ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΜΑΡΙΑΔ' Δημοτικού
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣΓΙΩΡΓΟΣΔ' Δημοτικού
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔ' Δημοτικού
ΤΣΑΓΑΝΕΑΣΠΕΤΡΟΣΔ' Δημοτικού
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣΔ' Δημοτικού
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΕ' Δημοτικού
ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣΜΙΧΑΗΛΕ' Δημοτικού
ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣΣΤΑΥΡΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΤΖΑΝΑΚΗΣΙΑΚΩΒΟΣΣΤ' Δημοτικού

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΑΙΧΝΙΔΑΓΩΓΕΙΟ - ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΟ, Ομήρου 28
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΒΛΑΧΟΣΙΩΑΝΝΗΣΜικρότερη Τάξη
ΆΓΟΥΡΟΣΓΙΑΝΝΗΣΓ' Δημοτικού
ΓΙΟΥΛΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΦΑΗΛΓ' Δημοτικού
ΦΑΤΟΥΡΟΣΜΙΧΑΛΗΣΓ' Δημοτικού
ΣΩΤΗΡΙΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΓ' Δημοτικού
ΡΙΤΣΟΥΔΗΚΑΛΛΙΡΟΗΓ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΑΓΑΠΗΓ' Δημοτικού
ΜΠΑΖΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΆΓΓΕΛΟΣΓ' Δημοτικού
ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΛΟΥΗΛΙΑΣΓ' Δημοτικού
ΚΛΟΥΚΙΝΑΝΕΦΕΛΗΓ' Δημοτικού
ΚΟΝΔΥΛΗΣΘΩΜΑΣΓ' Δημοτικού
ΓΙΟΥΛΗΣΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΓ' Δημοτικού
ΓΙΟΣΕΒΙΤΣΚΑΡΟΛΙΝΑΓ' Δημοτικού
ΒΑΡΣΑΜΗΣΟΡΦΕΑΣΓ' Δημοτικού
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣΓΙΑΝΝΗΣΓ' Δημοτικού
ΒΑΡΣΑΜΗΣΝΙΚΟΛΑΣΓ' Δημοτικού
ΚΑΣΤΑΝΑΝΕΛΛΗΔ' Δημοτικού
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣΧΡΗΣΤΟΣΔ' Δημοτικού
ΤΣΙΩΝΗΕΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑΔ' Δημοτικού
ΚΡΑΧΤΟΥΔΗΣΆΡΗΣΔ' Δημοτικού
ΣΙΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΜΑΥΡΙΚΑΖΩΗΔ' Δημοτικού
ΜΙΛΛΕΟΥΝΗΣΟΔΥΣΣΕΑΣΔ' Δημοτικού
ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΕΙΡΗΝΗΔ' Δημοτικού
ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥΝΙΚΟΛΙΑΔ' Δημοτικού
ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣΘΑΝΟΣΔ' Δημοτικού
ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣΓΙΩΡΓΟΣΔ' Δημοτικού
ΡΙΖΟΥΕΥΔΟΞΙΑ-ΦΛΩΡΑΔ' Δημοτικού
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣΘΑΛΗΣΔ' Δημοτικού
ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣΛΕΥΤΕΡΗΣΔ' Δημοτικού
ΒΛΑΧΟΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΡΙΤΣΟΥΔΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΔΕΡΜΟΣΟΝΙΑΔΗΜΑΓΙΑΕ' Δημοτικού
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΠΑΝΤΕΛΗΣΕ' Δημοτικού
ΒΑΖΙΜΑΣΘΕΟΦΑΝΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΦΩΤΟΥΗΛΕΚΤΡΑΣΤ' Δημοτικού

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΞΓ EXCELLENT - ΚΑΒΑΛΑ, Ομόνοιας 60
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΙΩΑΚΕΙΜΣΩΤΗΡΗς ΡΑΦΑΗΛΓ' Δημοτικού
ΜΠΑΤΣΟΣΡΑΦΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣΓ' Δημοτικού
ΜΠΑΤΣΟΥΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΓ' Δημοτικού
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓ' Δημοτικού
ΛΥΜΠΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔ' Δημοτικού
ΝΤΑΜΑΡΗΕΙΡΗΝΗΔ' Δημοτικού
ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣΤΑΣΟΣΔ' Δημοτικού
ΣΥΝΑΘΗΕΛΕΝΗΔ' Δημοτικού
ΦΡΑΓΓΙΔΗΣΛΑΖΑΡΟΣΔ' Δημοτικού
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΣΑΡΑΦΗΕΛΕΑΝΝΑΕ' Δημοτικού
ΤΑΞΙΔΟΥΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΕ' Δημοτικού
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΕ' Δημοτικού
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΣΤ' Δημοτικού
ΧΑΣΠΑΡΗΜΑΡΙΑΣΤ' Δημοτικού

ΝΗΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΗΣ - ΑΜΟΡΓΟΣ,
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΧΑΛΑΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΓ' Δημοτικού
ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣΑΝΤΩΝΗΣΓ' Δημοτικού
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥΕΥΔΟΚΙΑΓ' Δημοτικού
ΠΡΑΣΙΝΟΥΣΟΦΙΑΓ' Δημοτικού
ΚΩΒΑΙΟΥΕΥΔΟΚΙΑΓ' Δημοτικού
ΜΕΓΚΑΛΟΡΕΝΑΓ' Δημοτικού
ΒΛΑΒΙΑΝΟΣΜΑΡΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΓΑΒΑΛΑΣΟΦΙΑΔ' Δημοτικού
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΣΔ' Δημοτικού
ΚΑΛΕΜΙΣΑΡΑΔ' Δημοτικού
ΚΑΣΤΕΛΛΗΜΑΡΙΖΑΔ' Δημοτικού
ΚΩΒΑΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔ' Δημοτικού
ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔ' Δημοτικού
SULEIMANICRISTELAΔ' Δημοτικού
ΣΕΛΙΤΑΕΡΙΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔ' Δημοτικού
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΙΣΙΔΩΡΑΔ' Δημοτικού
ΡΑΠΟΝΑΤΑΛΙΑΕ' Δημοτικού
ΧΑΛΑΡΗΑΝΝΥΕ' Δημοτικού
ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΝΙΚΟΛΕΤΑΕ' Δημοτικού
SULEIMANIPAULAΕ' Δημοτικού
ΡΟΥΣΣΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑΕ' Δημοτικού
ΠΕΤΙΚΑΜΥΡΤΩΕ' Δημοτικού
ΠΡΕΚΑΜΑΡΙΑΕ' Δημοτικού
ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣΟΦΙΑΕ' Δημοτικού
ΠΕΡΓΚΙΟΚΑΙΩΑΝΝΑΕ' Δημοτικού
ΒΛΑΒΙΑΝΟΥΙΩΑΝΝΑΕ' Δημοτικού
ΓΑΒΑΛΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕ' Δημοτικού
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕ' Δημοτικού
ΣΥΜΙΔΑΛΑΠΟΛΥΤΙΜΗΣΤ' Δημοτικού
ΝΟΜΙΚΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΤ' Δημοτικού
MARKUΒΙΚΤΩΡΙΑΣΤ' Δημοτικού

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΧΑΪΔΑΡΙ, Σωκράτους 45
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΔΑΝΑΗΓ' Δημοτικού
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓ' Δημοτικού
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΔ' Δημοτικού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΔ' Δημοτικού
ΣΤΑΜΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΔ' Δημοτικού
ΦΑΝΑΡΙΤΗΣΑΧΙΛΛΕΑΣΔ' Δημοτικού
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΕΙΡΗΝΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕ' Δημοτικού
ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΑΔΑΜΑΝΤΙΑΕ' Δημοτικού
ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΕ' Δημοτικού
ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕ' Δημοτικού
ΜΕΡΤΟΓΛΟΥΣΤΑΥΡΟΣΕ' Δημοτικού
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣΑΝΤΩΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΔΙΑΚΟΥΛΗΣΗΛΙΑΣΣΤ' Δημοτικού
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΕΛΕΝΗΣΤ' Δημοτικού
ΣΙΔΕΡΗΜΑΡΙΑΣΤ' Δημοτικού

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΞΓ ΚΟΡΥΦΗ - ΦΛΩΡΙΝΑ, ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Φιλελλήνων 10
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΧΑΛΙΒΟΠΟΥΛΟΥΝΕΦΕΛΗΓ' Δημοτικού
ΠΛΟΥΣΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓ' Δημοτικού
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥΑΝΔΡΙΑΝΑΓ' Δημοτικού
ΦΩΤΙΑΔΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΤΖΗΓΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΠΟΥΛΕΕΥΑΓΓΕΛΙΑΓ' Δημοτικού
ΜΠΟΥΤΣΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΠΟΥΤΣΗΣΣΤΑΥΡΟΣΓ' Δημοτικού
ΠΥΡΖΑΟΥΡΑΝΙΑΓ' Δημοτικού
ΡΩΜΑΣΣΤΑΥΡΟΣΔ' Δημοτικού
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔ' Δημοτικού
ΜΑΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΛΑΣΠΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΑΛΥΒΑΣΧΡΗΣΤΟΣΕ' Δημοτικού
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΤΡΙΑΔΑΕ' Δημοτικού
ΤΣΙΠΩΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕ' Δημοτικού
ΚΑΛΥΒΑΔΕΣΠΟΙΝΑΕ' Δημοτικού
ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΓΓΕΛΟΣΣΤ' Δημοτικού

ΝΗΣΙΑ

ΛΕΣΧΗ ΑΝΔΡΙΩΝ - ΑΝΔΡΟΣ,
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣΕ' Δημοτικού

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΞΓ ΞΥΝΤΑΡΑΚΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Αρκαδίας 66
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΡΟΥΜΠΗΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΜικρότερη Τάξη
ΜΠΑΦΕΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΠΙΜΠΗΣΝΙΚΟΛΑΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣΓ' Δημοτικού
ΒΑΓΕΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΔ' Δημοτικού
ΒΕΡΡΟΥΜΑΡΙΑΔ' Δημοτικού
ΔΗΜΑΔΑΜΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΔ' Δημοτικού
ΔΡΟΣΟΥΦΛΩΡΑΕ' Δημοτικού
ΒΑΓΕΝΑΕΛΕΝΗΣΤ' Δημοτικού
ΒΕΡΡΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΦΑΦΚΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΣΤ' Δημοτικού

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΞΓ ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ - ΑΡΙΔΑΙΑ, Αγίων Θεοδώρων 2
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥΕΛΕΑΝΝΑΓ' Δημοτικού
ΜΙΚΕΚΛΕΟΠΑΤΡΑΓ' Δημοτικού
ΜΠΟΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔ' Δημοτικού
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥΣΜΑΡΟΥΛΑΔ' Δημοτικού
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣΝΙΚΑΝΔΡΟΣΔ' Δημοτικού
ΔΙΝΕΛΕΚΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕ' Δημοτικού
ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗΕΙΡΗΝΗΕ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΤΡΥΦΩΝΕ' Δημοτικού
ΠΑΥΛΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕ' Δημοτικού
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥΣΥΜΕΛΑΣΤ' Δημοτικού

ΝΗΣΙΑ

ΚΞΓ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ - ΛΕΡΟΣ,
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΒΕΛΛΗΑΝΤΖΕΛΙΝΑΓ' Δημοτικού
ΔΡΑΚΟΥΑΘΗΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΓ' Δημοτικού
ΔΡΑΚΟΥΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑΓ' Δημοτικού
ΦΕΡΝΑΝΤΕΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΓ' Δημοτικού
ΚΟΥΤΟΥΖΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣΓ' Δημοτικού
ΑΣΒΕΣΤΑΒΑΓΙΑΔ' Δημοτικού
ΤΣΑΚΥΡΙΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΔ' Δημοτικού
ΚΕΧΑΓΙΑΑΝΤΩΝΙΑΔ' Δημοτικού
ΚΑΖΗΛΙΕΡΗΔΕΣΠΟΙΝΑΕ' Δημοτικού
ΚΑΣΤΗΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΕ' Δημοτικού
ΦΕΡΝΑΝΤΕΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΕ' Δημοτικού
ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕ' Δημοτικού
ΝΤΑΛΛΑΡΗΚΑΛΛΙΟΠΗΕ' Δημοτικού
ΠΑΓΩΝΗΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΚΩΝ/ΝΑΕ' Δημοτικού
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΑΝΤΩΝΙΑΕ' Δημοτικού
ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΡΑΦΑΕΛΑ -ΜΑΡΙΑΕ' Δημοτικού
ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΣΙΦΟΥΝΙΟΥΑΝΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΒΕΛΗΜΕΛΙΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΦΩΤΩΣΤ' Δημοτικού
ΧΑΤΖΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΣΤ' Δημοτικού

ΑΤΤΙΚΗ

SCHOLARS GROUP - ΝΙΚΑΙΑ, Καλλιπόλεως 29
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΠΕΤΡΟΓΓΟΝΑΣΠΑΝΟΣΜικρότερη Τάξη
ΦΩΤΙΑΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓ' Δημοτικού
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΜΕΛΙΝΑΔ' Δημοτικού
ΒΑΤΙΣΤΑΣΝΙΚΟΛΑΣΔ' Δημοτικού
ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΚΥΡΙΑΚΗΔ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΜΕΤΟΣΧΑΡΙΛΑΟΣΔ' Δημοτικού
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΕΙΡΗΝΗΔ' Δημοτικού
ΚΑΤΣΑΡΟΣΜΑΡΙΟΣ- ΝΙΚΟΛΑΣΔ' Δημοτικού
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔ' Δημοτικού
ΝΤΟΥΝΗΓΕΩΡΓΙΑΕ' Δημοτικού
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΧΡΟΝΑΚΗΕΛΕΝΗΕ' Δημοτικού
ΚΑΤΖΟΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΕ' Δημοτικού
ΖΗΣΟΓΛΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣΕ' Δημοτικού
ΦΩΤΙΑΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΕ' Δημοτικού
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΤΟΥΡΛΗΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΡΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΑΛΚΙΝΟΗΣΤ' Δημοτικού
ΠΑΥΛΑΚΗΣΟΡΕΣΤΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΑΘΗΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΜΟΡΦΟΝΙΔΗΙΟΛΗΣΤ' Δημοτικού
ΛΙΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΛΙΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΚΙΟΚΕΣΧΡΗΣΤΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΙΟΜΗΔΗΣΜεγαλύτερη Τάξη

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΞΓ ABC - ΠΕΛΛΑ, Κρύα Βρύση
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΚΑΡΑΣΤΡΑΤΗΣΔΗΜΗΤΗΣΓ' Δημοτικού
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣΛΕΟΝΤΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕ' Δημοτικού
ΓΚΙΛΛΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΕ' Δημοτικού
ΖΙΚΑΕΡΙΟΝΑΕ' Δημοτικού
ΣΕΡΒΕΤΑΣΘΩΜΑΣΕ' Δημοτικού
ΣΙΜΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕ' Δημοτικού
ΧΑΛΗΣΓΙΑΝΝΗΣΕ' Δημοτικού
JAUPIDANIELΣΤ' Δημοτικού
ΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣΣΤ' Δημοτικού
ΜΗΝΑΣΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣΣΤ' Δημοτικού

ΑΤΤΙΚΗ

PIERCE - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Γραβιάς 6
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΜΕΡΜΟΥΝΤΕΖΧΑΒΙΑΡΑ ΑΡΙΕΛΕΝΑΜικρότερη Τάξη
ΠΑΝΤΑΖΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΜικρότερη Τάξη
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΣΟΦΙΑΜικρότερη Τάξη
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓ' Δημοτικού
ΚΟΤΣΑΡΗΣΑΓΓΕΛΟΣΓ' Δημοτικού
ΣΟΪΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΚΩΤΟΥΛΑΑΝΝΑΓ' Δημοτικού
ΑΓΟΥΡΟΣΙΑΣΟΝΑΣΓ' Δημοτικού
ΟΡΕΣΤΗΣΠΝΑΚΑΣΓ' Δημοτικού
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΙΑΣΩΝΓ' Δημοτικού
ΒΙΘΥΝΟΣΜΑΝΩΛΗΣΓ' Δημοτικού
ΒΕΡΒΕΡΗΣΜΙΧΑΗΛΓ' Δημοτικού
ΤΣΙΝΤΖΗΛΩΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΑΡΑΒΕΛΗΣΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΣΚΕΝΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓ' Δημοτικού
ΦΛΩΡΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΓ' Δημοτικού
ΦΟΥΡΚΟΣΑΠΟΛΛΩΝΑΣΓ' Δημοτικού
ΑΝΩΓΙΑΤΗΧΑΡΙΚΛΕΙΑΓ' Δημοτικού
ΜΙΣΘΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΟΤΣΑΚΟΥΑΓΝΗΓ' Δημοτικού
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣΓΙΑΝΝΗΣΓ' Δημοτικού
ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΓ' Δημοτικού
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΘΕΑΝΩΓ' Δημοτικού
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣΓ' Δημοτικού
ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΚΑΤΕΡΙΝΑΔ' Δημοτικού
ΚΟΛΟΒΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΟΡΔΙΛΑΑΓΓΕΛΙΚΗΔ' Δημοτικού
ΚΟΡΔΙΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔ' Δημοτικού
ΚΑΤΣΑΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔ' Δημοτικού
CHIRASCHRISTOFERΔ' Δημοτικού
ΚΥΚΑΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔ' Δημοτικού
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΣΔ' Δημοτικού
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΗΣΔ' Δημοτικού
ΜΑΝΟΥΣΟΣΧΑΡΗΣΔ' Δημοτικού
ΚΑΠΤΣΗΔΕΣΠΟΙΝΑΔ' Δημοτικού
ΜΙΛΛΕΟΥΝΗΣΟΔΥΣΣΕΑΣΔ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΑΡΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΛΕΞΗΣΦΩΤΙΟΣ_ΕΥΤΥΧΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔ' Δημοτικού
ΚΑΛΑΝΤΖΗΜΕΛΠΟΜΕΝΗΔ' Δημοτικού
ΖΑΡΙΑΜΑΡΙΑΔ' Δημοτικού
ΣΤΡΟΥΖΑΣΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΚΥΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΔ' Δημοτικού
ΚΑΖΑΚΙΔΗΔΗΜΗΤΡΑΔ' Δημοτικού
ΣΤΑΜΕΛΟΥΜΑΡΙΑΔ' Δημοτικού
ΑΝΩΓΙΑΤΗΒΑΣΙΛΙΚΗΔ' Δημοτικού
ΓΡΕΤΣΙΣΤΑΑΡΓΥΡΩΔ' Δημοτικού
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗΔ' Δημοτικού
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣΟΡΕΣΤΗΣΔ' Δημοτικού
ΦΛΩΡΟΣΓΙΩΡΓΟΣΔ' Δημοτικού
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔ' Δημοτικού
ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔ' Δημοτικού
ΚΑΒΑΛΛΗΧΡΙΣΤΙΝΑΔ' Δημοτικού
ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΧΡΙΣΤΙΑΝΑΕ' Δημοτικού
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣΑΝΔΡΕΑΣΕ' Δημοτικού
ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥΛΥΔΙΑΕ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕ' Δημοτικού
ΤΣΟΤΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΤΑΦΑΙΑΜΑΘΕΟΕ' Δημοτικού
ΤΑΤΣΗΣΠΑΡΗΣΕ' Δημοτικού
ΣΟΥΤΟΥΣΚΟΑΡΙΑΔΝΗΕ' Δημοτικού
ΣΚΟΥΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕ' Δημοτικού
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕ' Δημοτικού
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕ' Δημοτικού
ΠΛΑΣΜΑΣΦΙΛΙΠΠΟΣΕ' Δημοτικού
ΡΟΜΠΟΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕ' Δημοτικού
ΡΟΥΜΠΗΕΛΕΑΝΝΑΕ' Δημοτικού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣΕΚΤΟΡΑΣΕ' Δημοτικού
ΓΙΑΒΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΕ' Δημοτικού
ΓΕΛΑΔΑΡΗΜΥΡΤΩΕ' Δημοτικού
ΓΕΡΟΛΕΜΟΥΙΩΑΝΝΑΕ' Δημοτικού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΡΙΓΚΟΥΕΥΤΥΧΙΑΕ' Δημοτικού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΧΡΙΣΤΙΝΑΕ' Δημοτικού
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣΝΙΚΟΣΕ' Δημοτικού
ΓΚΡΙΕΛΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣΕ' Δημοτικού
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΕ' Δημοτικού
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΕ' Δημοτικού
ΖΗΣΟΓΛΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣΕ' Δημοτικού
ΘΕΟΔΩΡΗΑΜΑΛΙΑΕ' Δημοτικού
ΒΕΡΒΕΡΗΓΑΒΡΙΕΛΑΕ' Δημοτικού
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥΑΓΝΗΕ' Δημοτικού
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥΛΥΔΙΑΕ' Δημοτικού
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΒΕΝΕΤΙΑΕ' Δημοτικού
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗΕ' Δημοτικού
ΑΝΔΡΕΑΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕ' Δημοτικού
ΝΤΑΛΙΑΝΗΕΛΛΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕ' Δημοτικού
ΝΤΙΒΗΣΑΓΓΕΛΟΣΕ' Δημοτικού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕ' Δημοτικού
ΒΑΖΙΜΑΣΘΕΟΦΑΝΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΤΩΡΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΣΤ' Δημοτικού
ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΑΦΡΟΔΙΤΗΣΤ' Δημοτικού
ΠΑΓΙΑΒΛΑΣΓΙΩΡΓΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΤΟΤΟΣΜΑΡΙΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΤΟΤΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΓΕΩΡΓΙΟΥΑΓΓΕΛΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΔΙΑΜΑΝΤΗΜΑΡΙΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΟΘΩΝΑΣΣΤ' Δημοτικού
ΚΑΡΥΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΚΑΤΣΑΡΟΥΕΛΕΝΗΣΤ' Δημοτικού
ΡΕΠΠΑΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΝΕΚΤΑΡΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΚΙΝΔΥΝΗΑΡΙΑΔΝΗΣΤ' Δημοτικού
ΚΙΝΔΥΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΜΙΣΘΟΣΑΝΤΩΝΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΜΠΟΝΑΚΟΡΣΙΔΑΦΝΗΣΤ' Δημοτικού
ΠΑΝΔΟΥΛΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΜΑΝΑΡΗΕΛΕΑΝΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΧΑΛΙΩΤΗΣΝΙΚΟΣΜεγαλύτερη Τάξη
ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣΘΕΜΗΣΜεγαλύτερη Τάξη

ΝΗΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΣΟΥ - ΛΕΣΒΟΣ,
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΚΙΟΥΒΡΕΚΗΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΓ' Δημοτικού
ΟΥΖΟΥΝΕΛΛΗΑΣΑΝΟΥΛΑΓ' Δημοτικού
ΒΟΥΡΑΝΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΓ' Δημοτικού
ΤΑΣΤΑΝΗΔΗΜΗΤΡΑΓ' Δημοτικού
ΠΕΡΜΑΧΟΥΕΥΓΕΝΙΑΓ' Δημοτικού
ΤΣΟΤΡΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔ' Δημοτικού
ΠΟΛΙΤΗΖΩΗΔ' Δημοτικού
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥΘΕΟΔΩΡΑΔ' Δημοτικού
ΔΕΜΙΡΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΔ' Δημοτικού
ΔΙΑΚΑΤΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΔ' Δημοτικού
ΠΑΤΣΑΝΑΣΜΙΧΑΗΛΔ' Δημοτικού
ΚΑΒΡΟΥΜΑΤΖΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΑΤΑΧΑΝΑΑΓΓΕΛΙΚΗΔ' Δημοτικού
ΤΣΑΒΑΛΟΣΣΩΤΗΡΗΣΕ' Δημοτικού
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣΡΑΦΑΗΛΕ' Δημοτικού
ΑΜΠΑΤΖΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕ' Δημοτικού
ΔΟΥΚΑΚΗΣΛΟΥΚΑΣΕ' Δημοτικού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕ' Δημοτικού
ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΕ' Δημοτικού
ΒΕΛΙΤΖΕΛΟΣΣΤΑΥΡΟΣΕ' Δημοτικού
ΧΑΧΑΛΑΣΛΟΥΚΙΑΝΟΣΕ' Δημοτικού
ΜΠΑΡΟΥΦΗΕΙΡΗΝΗΣΤ' Δημοτικού
ΝΤΕΜΑΙΕΛΣΑΝΤΣΤ' Δημοτικού
ΝΤΕΜΑΙΣΑΡΙΤΑΣΤ' Δημοτικού
ΑΡΑΔΑΣΘΕΟΦΑΝΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΑΘΗΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣΟΔΥΣΣΕΑΣΣΤ' Δημοτικού
ΠΕΤΤΕΡΑΛΕΞΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣΛΟΥΚΑΣΣΤ' Δημοτικού
ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΔΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤ' Δημοτικού

ΑΤΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΡΕΛΚΟ - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Αμβροσίου Φραντζή 3
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓ' Δημοτικού
ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΕΙΡΗΝΗΓ' Δημοτικού
ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΡΟΔΑΝΘΗΓ' Δημοτικού
ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΓ' Δημοτικού
ΚΑΤΣΙΠΟΣΑΝΔΡΕΑΣΓ' Δημοτικού
ΖΕΡΒΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓ' Δημοτικού
ΓΚΙΟΛΙΑΣΣΩΚΡΑΤΗΣΔ' Δημοτικού
ΚΑΠΙΔΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔ' Δημοτικού
ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣΔΑΜΙΑΝΟΣΕ' Δημοτικού
ΖΕΡΒΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΕ' Δημοτικού
ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕ' Δημοτικού
ΖΕΡΒΟΣΔΑΝΙΗΛΕ' Δημοτικού
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΚΑΣΣΗΣΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΓΚΙΟΛΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΤΖΙΟΥΜΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΑΛΕΞΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΧΟΥΖΟΥΡΗΧΡΙΣΤΙΝΑΜεγαλύτερη Τάξη

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ - ΛΑΡΙΣΑ, 6ο χλμ. Περιφερειακού Τρικάλων - Λάρισας
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΓΚΟΝΕΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜικρότερη Τάξη
ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΣΑΧΙΛΛΕΑΣΓ' Δημοτικού
ΝΤΟΚΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΘΑΝΑΣΗΣΓ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΒΑΝΑΛΗΔΑΓ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΓΕΩΡΓΙΑΓ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΤΑΜΑΤΙΑΓ' Δημοτικού
ΝΤΟΝΤΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΓ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣΛΟΥΚΑΣΓ' Δημοτικού
ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΑΘΗΝΑΓ' Δημοτικού
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΠΟΜΠΟΥΡΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΑΓ' Δημοτικού
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΓΙΑΝΝΗΣΓ' Δημοτικού
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣΒΑΪΟΣΓ' Δημοτικού
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΑΓΓΕΛΟΣΓ' Δημοτικού
ΛΙΑΠΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓ' Δημοτικού
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΟΥΝΤΖΙΑΣΜΑΞΙΜΟΣΓ' Δημοτικού
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΑΤΡΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑΓ' Δημοτικού
ΜΕΚΡΑΔΕΣΠΟΙΝΑΓ' Δημοτικού
ΠΕΤΡΟΥΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΒΟΥΖΑΙΩΑΝΝΑΓ' Δημοτικού
ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑΓ' Δημοτικού
ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣΓ' Δημοτικού
ΓΕΡΓΑΝΤΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓ' Δημοτικού
ΤΑΝΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΓ' Δημοτικού
ΓΙΑΓΚΟΥΑΡΤΕΜΙΣΓ' Δημοτικού
ΖΗΝΟΥΛΗΣΓΙΩΡΓΟΣΓ' Δημοτικού
ΓΙΑΓΚΟΥΡΕΝΙΑΓ' Δημοτικού
ΓΚΑΝΑΤΣΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΙΑΣΟΝΑΣΓ' Δημοτικού
ΔΕΡΕΜΠΟΥΚΑΑΓΝΗΓ' Δημοτικού
ΔΗΜΟΤΣΙΟΣΒΑΪΟΣΓ' Δημοτικού
ΔΡΟΣΟΥΜΙΧΑΕΛΑΓ' Δημοτικού
ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΓΕΩΡΓΙΑΔ' Δημοτικού
ΠΑΠΠΑΣΜΑΡΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΟΙΧΑΛΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ- ΜΑΡΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΜΠΑΝΤΗΧΑΡΟΥΛΑΔ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔ' Δημοτικού
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΑΔ' Δημοτικού
ΤΣΙΩΤΡΑΜΑΡΙΝΑΔ' Δημοτικού
ΜΗΤΡΟΥΛΑΣΖΑΧΑΡΙΑΣΔ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΟΣΔ' Δημοτικού
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΒΑΛΕΝΗΔ' Δημοτικού
ΜΑΡΟΥΔΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔ' Δημοτικού
ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΥΔΙΩΝΗΔ' Δημοτικού
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣΗΛΙΑΣ- ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣΔ' Δημοτικού
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΜΥΡΤΩΔ' Δημοτικού
ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΣΛΕΩΝΔ' Δημοτικού
ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣΑΔΑΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΑΛΑΜΑΤΑΕΙΡΗΝΗΔ' Δημοτικού
ΜΑΓΡΙΖΟΥΛΙΖΗΔ' Δημοτικού
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥΙΟΡΔΑΝΙΑΔ' Δημοτικού
ΚΟΥΡΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣΕ' Δημοτικού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΑΧΙΛΛΕΑΣΕ' Δημοτικού
ΡΑΝΤΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕ' Δημοτικού
ΠΟΥΡΝΑΡΑΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑΕ' Δημοτικού
ΓΙΟΝΤΖΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕ' Δημοτικού
ΠΑΠΠΑΣΓΙΩΡΓΟΣΕ' Δημοτικού
ΣΤΕΛΙΟΣΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΜΙΧΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕ' Δημοτικού
ΖΗΣΚΑΣΓΙΑΝΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕ' Δημοτικού
ΣΩΤΗΡΙΟΥΘΑΝΟΣΕ' Δημοτικού
ΚΑΛΛΙΟΠΗΜΑΚΡΗΕ' Δημοτικού
ΠΑΝΤΣΙΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΕ' Δημοτικού
ΤΑΝΙΟΣΗΛΙΑΣΕ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΕ' Δημοτικού
ΒΟΥΖΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕ' Δημοτικού
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣΓΙΑΝΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΜΕΚΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕ' Δημοτικού
ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕ' Δημοτικού
ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣΕΛΕΝΑΕ' Δημοτικού
ΤΣΟΥΓΚΡΑΕΥΑΕ' Δημοτικού
ΦΩΣΚΟΛΟΣΘΟΔΩΡΗΣΕ' Δημοτικού
ΡΙΖΟΥΛΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑΕ' Δημοτικού
ΣΙΑΡΚΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΜΑΝΟΥΔΗΣΠΑΣΧΑΛΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΤΣΑΜΤΣΑΡΙΔΟΥΔΗΜΗΤΡΑΣΤ' Δημοτικού
ΑΛΜΠΑΛΑΕΡΡΙΚΑΣΤ' Δημοτικού
ΤΣΙΩΤΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣΤ' Δημοτικού
ΣΙΑΡΚΟΥΔΗΜΗΤΡΑΣΤ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΓΛΥΚΕΡΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΣΑΜΟΡΕΛΗΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΠΟΥΛΟΥΛΗΟΛΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΜΠΑΝΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΙΩΑΝΝΟΥΕΥΣΤΑΘΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΜΑΡΟΥΔΑΕΛΕΩΝΟΡΑΣΤ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΕΥΘΥΜΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΣΤ' Δημοτικού
ΝΤΑΜΠΕΓΛΙΩΤΗΑΛΙΚΗΣΤ' Δημοτικού
ΚΕΦΑΛΑΕΛΕΝΗΣΤ' Δημοτικού
ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣΟΡΦΕΑΣΣΤ' Δημοτικού
ΜΠΑΜΠΖΕΛΗΜΑΡΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΜΠΑΣΔΕΚΗΓΕΩΡΓΙΑ-ΝΕΦΕΛΗΣΤ' Δημοτικού
ΜΠΑΣΔΕΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΡΙΑΔΝΗΣΤ' Δημοτικού
ΜΗΤΣΙΑΚΟΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣΣΤ' Δημοτικού

ΑΤΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΛΑΣΑΛ - ΑΛΙΜΟΣ, Κυβέλης 19
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣΔΙΟΝΥΣΗΣΜικρότερη Τάξη
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΝΙΚΟΛΕΤΑΜικρότερη Τάξη
ΚΛΑΠΑΚΗΣΙΑΣΩΝΜικρότερη Τάξη
ΑΝΤΥΠΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜικρότερη Τάξη
ΠΕΡΠΕΡΗΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑΜικρότερη Τάξη
ΠΙΣΠΑΣΑΙΓΕΑΣΜικρότερη Τάξη
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΓ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΖΗΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΕΛΕΝΑΓ' Δημοτικού
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΓ' Δημοτικού
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΧΡΥΣΟΒΑΛΙΑΓ' Δημοτικού
ΚΑΜΠΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΟΝΟΓΥΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΓ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΝΑΓ' Δημοτικού
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ' Δημοτικού
ΜΕΤΑΞΑΣΑΝΔΡΕΑΣΓ' Δημοτικού
ΚΑΣΚΑΝΤΑΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ' Δημοτικού
ΜΑΡΑΓΚΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΛΥΡΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ' Δημοτικού
ΚΙΡΝΙΔΗΜΑΡΙΕΤΤΑΓ' Δημοτικού
ΛΙΓΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓ' Δημοτικού
ΛΙΓΝΟΣΜΙΧΑΛΗΣΓ' Δημοτικού
ΚΟΝΤΙΖΑΘΕΟΔΩΡΑΓ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΕΙΡΗΝΗΓ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΝΙΚΟΛΕΤΤΑΓ' Δημοτικού
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΒΙΚΤΩΡΑΣΓ' Δημοτικού
ΣΤΕΦΑΝΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΓ' Δημοτικού
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΑΛΕΚΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΓ' Δημοτικού
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥΙΦΙΓΕΝΕΙΑΓ' Δημοτικού
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΘΕΟΔΩΡΑΓ' Δημοτικού
ΑΝΤΩΝΙΟΥΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣΓ' Δημοτικού
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣΓ' Δημοτικού
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΓ' Δημοτικού
ΤΟΤΟΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓ' Δημοτικού
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΜΑΡΙΑΝΝΑΓ' Δημοτικού
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣΓ' Δημοτικού
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΒΑΣΙΛΙΚΗΔ' Δημοτικού
ΤΡΩΓΑΔΑΜΑΡΙΑΔ' Δημοτικού
ΜΑΡΑΓΚΟΣΑΧΙΛΛΕΑΣΔ' Δημοτικού
ΣΤΡΙΜΜΕΝΟΥΗΡΑΔ' Δημοτικού
ΣΟΥΡΣΟΥΔΑΝΑΗ ΑΝΝΑΔ' Δημοτικού
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣΔ' Δημοτικού
ΜΠΟΚΑΡΗΜΑΡΙΝΑΔ' Δημοτικού
ΜΠΟΚΟΤΑΜΠΙΑΝΚΑΔ' Δημοτικού
ΣΟΥΡΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΔ' Δημοτικού
ΜΥΛΩΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΕΝΗΔ' Δημοτικού
ΝΕΣΤΟΡΑΤΟΣΓΙΩΡΓΗΣΔ' Δημοτικού
ΣΑΝΙΑΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΔ' Δημοτικού
ΝΤΑΛΗΣ-ΓΚΑΝΑΒΙΑΣΜΑΡΚΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΝΤΟΥΝΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔ' Δημοτικού
ΠΕΡΠΕΡΗΙΦΙΓΕΝΕΙΑΔ' Δημοτικού
ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔ' Δημοτικού
ΛΙΑΤΣΟΥΘΕΟΔΩΡΑΔ' Δημοτικού
ΛΕΠΕΤΣΟΣΓΙΩΡΓΟΣΔ' Δημοτικού
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΔ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΔ' Δημοτικού
ΔΟΥΚΑΚΗΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΔ' Δημοτικού
ΚΑΛΑΒΡΟΥΦΕΒΡΩΝΙΑΔ' Δημοτικού
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΔ' Δημοτικού
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔ' Δημοτικού
ΔΕΛΑΤΟΛΑΜΕΛΙΝΑΔ' Δημοτικού
ΑΡΓΥΡΙΟΥΑΡΓΥΡΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΑΝΔΡΟΝΙΚΗΔ' Δημοτικού
ΓΚΙΟΚΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΔ' Δημοτικού
ΒΡΟΝΤΑΚΗΔΗΜΗΤΡΑΔ' Δημοτικού
ΚΑΦΑΤΣΑΚΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΔ' Δημοτικού
ΒΡΑΔΗΣΣΠΥΡΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΟΤΣΙΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔ' Δημοτικού
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΔ' Δημοτικού
ΚΛΑΠΑΚΗΙΣΜΗΝΗΔ' Δημοτικού
ΚΑΤΑΚΗΣΥΛΒΙΑ ΜΑΡΙΑΔ' Δημοτικού
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥΜΥΡΤΩΕ' Δημοτικού
ΔΗΜΗΡΟΥΛΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΕ' Δημοτικού
ΠΙΣΠΑΣΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣΕ' Δημοτικού
ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑΣΓΙΩΡΓΟΣΕ' Δημοτικού
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΟΣΕ' Δημοτικού
ΡΑΛΛΗΣΜΙΧΑΛΗΣΕ' Δημοτικού
ΔΙΠΛΑΟΛΓΑ0Ε' Δημοτικού
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΜΙΧΑΗΛΕ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΕ' Δημοτικού
ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣΕ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΧΡΥΣΑΝΘΗΕ' Δημοτικού
ΧΡΟΝΑΙΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΕ' Δημοτικού
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕ' Δημοτικού
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΑΝΤΩΝΙΑΕ' Δημοτικού
ΠΑΔΙΑΤΕΛΛΗΕΥΡΥΔΙΚΗΕ' Δημοτικού
ΚΟΥΒΑΡΑΚΙΑΡΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑΕ' Δημοτικού
ΚΕΜΟΥΣΟΦΙΑΕ' Δημοτικού
ΜΑΤΣΟΥΚΑΝΕΦΕΛΗΕ' Δημοτικού
ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗΜΥΡΤΩΕ' Δημοτικού
ΦΙΛΟΞΕΝΙΔΗΣΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣΕ' Δημοτικού
ΜΠΕΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕ' Δημοτικού
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕ' Δημοτικού
ΚΑΝΕΛΛΕΑΣΗΛΙΑΣΕ' Δημοτικού
ΜΠΟΥΚΗΑΙΜΙΛΙΑΕ' Δημοτικού
ΜΠΟΥΚΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΜΠΟΥΡΙΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕ' Δημοτικού
ΚΑΜΠΑΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΕ' Δημοτικού
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕ' Δημοτικού
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΧΡΙΣΤΙΑΝΑΕ' Δημοτικού
ΔΡΑΒΙΛΛΑΑΓΓΕΛΙΚΗΕ' Δημοτικού
ΧΑΡΙΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΒΑΛΑΝΤΑΣΗΣΤΕΦΑΝΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΒΑΓΙΑΕΛΕΝΗΣΤ' Δημοτικού
ΚΟΥΚΛΑΚΗΣΠΕΤΡΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΒΙΓΕΛΛΗΣΝΙΚΟΛΑΣΣΤ' Δημοτικού
ΒΛΑΧΟΥΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΔΑΡΜΗΣΑΓΓΕΛΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΦΩΤΗΣΗΛΙΑΣΣΤ' Δημοτικού
ΔΟΥΚΑΚΗΣΟΔΥΣΣΕΑΣΣΤ' Δημοτικού
ΠΑΝΤΕΛΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΜΟΙΡΟΣΦΑΙΔΩΝΣΤ' Δημοτικού
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣΣΤΑΥΡΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΕΥΓΕΝΙΑΣΤ' Δημοτικού

ΝΗΣΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΚΕΡΚΥΡΑ, Ι. Θεοτόκη 72
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΣΤΕΦΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜικρότερη Τάξη
ΛΑΠΠΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΙΣΕΡΗΜΥΡΣΙΝΗΓ' Δημοτικού
ΚΩΣΤΕΛΛΕΤΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΓ' Δημοτικού
ΚΛΑΠΑΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓ' Δημοτικού
ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣΠΕΡΣΕΑΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥΑΣΠΑΣΙΑΓ' Δημοτικού
ΚΑΡΥΔΗΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓ' Δημοτικού
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΠΠΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓ' Δημοτικού
ΚΟΥΡΤΗΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑΓ' Δημοτικού
ΣΤΕΦΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΣΟΦΙΑΓ' Δημοτικού
ΖΑΧΑΡΑΚΗΕΜΜΕΛΕΙΑΓ' Δημοτικού
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΜΥΡΤΩΓ' Δημοτικού
ΒΛΑΧΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΥΕΥΘΥΜΙΑΓ' Δημοτικού
ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔ' Δημοτικού
ΛΑΠΠΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑΔ' Δημοτικού
ΦΟΥΔΟΥΛΗΣΑΓΓΕΛΟΣΔ' Δημοτικού
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣΜΑΡΑΓΔΑΔ' Δημοτικού
ΚΛΑΠΑΤΖΠΑΤΡΙΚΔ' Δημοτικού
ΚΑΤΣΩΝΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔ' Δημοτικού
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣΕ' Δημοτικού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΕ' Δημοτικού
ΓΚΕΡΚΑΝΟΒ-ΣΟΙΑΝΟΒΑΝΤΟΝΕ' Δημοτικού
ΔΟΥΚΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕ' Δημοτικού
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣΦΩΤΗΣΕ' Δημοτικού
ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣΟΦΙΑΕ' Δημοτικού
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣΑΓΓΕΛΟΣΕ' Δημοτικού
ΣΤΕΛΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΣΚΟΡΔΙΛΗΜΑΡΙΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΕ' Δημοτικού
ΠΕΤΡΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑΕ' Δημοτικού
ΠΑΣΧΟΥΖΩΗ ΜΑΡΙΑΕ' Δημοτικού
ΠΑΣΧΟΣΓΙΑΝΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣΓΙΩΡΓΟΣΕ' Δημοτικού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕ' Δημοτικού
ΝΑΚΟΣΣΩΚΡΑΤΗΣΕ' Δημοτικού
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΞΕΝΙΑΕ' Δημοτικού
ΜΑΝΘΟΣΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΕ' Δημοτικού
ΚΛΑΠΑΝΗΠΟΛΥΞΕΝΗΕ' Δημοτικού
ΚΩΣΤΕΛΛΕΤΟΥΕΛΙΑΝΑΕ' Δημοτικού
ΖΗΣΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΧΡΗΣΤΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΣΑΛΑΦΟΥΝΤΙΔΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΜΑΓΚΛΑΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΦΟΥΔΟΥΛΗΜΥΡΤΩΣΤ' Δημοτικού
ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥΡΑΦΑΕΛΑΣΤ' Δημοτικού
ΠΕΤΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜεγαλύτερη Τάξη
ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜεγαλύτερη Τάξη

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΞΓ ASCENT - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Αχαρνών 75
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΚΟΝΤΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΜικρότερη Τάξη
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΛΑΜΠΡΙΝΗΓ' Δημοτικού
ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΠΟΥΤΣΗΜΕΛΙΝΑΔ' Δημοτικού
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥΣΩΤΗΡΗΣΔ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΣΟΦΙΑΕ' Δημοτικού
ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΦΛΑΒΙΑΕ' Δημοτικού
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΕΛΕΝΗΕ' Δημοτικού
TERZIUKLEDIΕ' Δημοτικού
ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗΣΑΛΕΞΗΣΕ' Δημοτικού
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥΑΝΝΑΕ' Δημοτικού
ΖΑΧΟΣΑΧΙΛΛΕΑΣΕ' Δημοτικού
ΔΑΓΚΛΗΑΥΓΗΕ' Δημοτικού
ΚΟΝΤΗΚΑΛΛΙΟΠΗΕ' Δημοτικού
ΣΥΜΒΩΝΗΣΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΣΥΡΟΥΑΝΤΙΓΟΝΗΣΤ' Δημοτικού
ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΦΕΙΖΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΛΑΒΡΑΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΝΕΖΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΜΠΙΤΖΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗΣΙΑΣΟΝΑΣΣΤ' Δημοτικού
ΖΩΤΟΣΒΑΣΙΛΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΒΑΣΙΛΙΚΗΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣΤ' Δημοτικού
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤ' Δημοτικού

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ - ΒΟΛΟΣ, ΆΛΛΗ ΜΕΡΙΑ, Προφήτη Ηλία 12
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΔΕΣΠΟΙΝΑ- ΜΙΧΑΕΛΑΜικρότερη Τάξη
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΓΕΩΡΓΙΑΜικρότερη Τάξη
ΞΗΡΑΚΙΑΣΒΙΟΛΕΤΑΓ' Δημοτικού
ΜΑΡΙΝΗΣΙΑΣΟΝΑΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΗΛΙΑΔΑΓ' Δημοτικού
ΣΠΑΘΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΑΡΙΝΗΣΟΔΥΣΣΕΑΣΓ' Δημοτικού
ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΟΥΡΑΝΙΑΓ' Δημοτικού
ΠΑΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΑΝΩΛΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΛΥΧΝΑΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓ' Δημοτικού
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΓ' Δημοτικού
ΚΙΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ' Δημοτικού
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΓ' Δημοτικού
ΚΑΓΙΑΦΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΝΑΓΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ' Δημοτικού
ΤΣΑΛΟΓΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔ' Δημοτικού
ΦΟΥΡΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΔ' Δημοτικού
ΞΗΡΑΚΙΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΒΑΡΘΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΕ' Δημοτικού
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΤΑΦΑΙΑΜΑΘΕΟΕ' Δημοτικού
ΑΓΡΟΚΩΣΤΑΣΑΧΙΛΛΕΑΣΕ' Δημοτικού
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΣΤΑΥΡΙΔΗΔΗΜΗΤΡΑΣΤ' Δημοτικού
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΣΤ' Δημοτικού

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ - ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ, Αδάνων 17
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΒΑΣΙΛΗΣΜικρότερη Τάξη
ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΚΕΛΑΝΔΡΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΓ' Δημοτικού
ΜΑΜΕΛΕΤΖΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ' Δημοτικού
ΜΑΡΤΙΝΗΣΒΑΣΙΛΗΣ-ΛΟΥΚΑΣΓ' Δημοτικού
ΜΠΑΤΣΙΟΥΛΑΝΑΥΣΙΚΑΓ' Δημοτικού
ΟΖΝΤΟΓΑΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΓ' Δημοτικού
ΠΑΠΠΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΤΤΑΚΟΥΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑΓ' Δημοτικού
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣΦΟΙΒΟΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΥΛΙΔΗΣΑΧΙΛΛΕΑΣΓ' Δημοτικού
ΠΝΑΚΑΣΟΡΕΣΤΗΣΓ' Δημοτικού
ΡΟΥΣΣΟΣΑΝΔΡΕΑΣΓ' Δημοτικού
ΣΗΦΑΚΗΣΠΕΤΡΟΣ-ΑΝΕΣΤΗΣΓ' Δημοτικού
ΣΧΙΖΑΣΚΩΣΤΗΣΓ' Δημοτικού
ΤΖΟΥΒΑΡΑΔΑΦΝΗΓ' Δημοτικού
ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΓ' Δημοτικού
ΚΑΝΕΛΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΓ' Δημοτικού
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΓ' Δημοτικού
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΓ' Δημοτικού
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ' Δημοτικού
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣΘΕΟΛΟΓΟΣΓ' Δημοτικού
ΓΚΙΡΤΖΗΣΚΟΝΤΑΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΓ' Δημοτικού
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΓ' Δημοτικού
ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΔ' Δημοτικού
ΜΟΚΚΑΜΑΡΙΑΛΕΝΑΔ' Δημοτικού
ΑΜΙΛΙΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣΔ' Δημοτικού
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥΝΙΚΟΛΑΙΣ-ΜΥΡΤΩΔ' Δημοτικού
ΛΙΑΚΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΒΕΛΙΟΥΛΗΣΟΡΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔ' Δημοτικού
ΝΤΟΥΣΛΕΛΗΜΙΧΑΕΛΑΔ' Δημοτικού
ΚΙΤΣΑΚΗΣΚΙΤΣΑΚΗΣΔ' Δημοτικού
ΚΕΦΑΛΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΑΤΕΡΗΣΛΑΜΠΡΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΑΝΤΖΟΥΜΕΛΙΝΑΔ' Δημοτικού
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔ' Δημοτικού
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΤΑΡΡΟΥΜΑΡΙΝΑ – ΜΕΤΑΞΙΑΔ' Δημοτικού
ΖΟΥΡΝΤΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔ' Δημοτικού
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΕΛΠΙΔΑΔ' Δημοτικού
ΤΣΟΥΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣΔ' Δημοτικού
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔ' Δημοτικού
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΜΕΛΙΝΑΔ' Δημοτικού
ΚΑΔΔΙΤΗΣΒΑΣΙΛΗΣΔ' Δημοτικού
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔ' Δημοτικού
ΕΛΕΝΗΜΑΡΚΙΔΗΔ' Δημοτικού
ΒΛΑΧΑΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕ' Δημοτικού
ΠΕΤΡΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣΕ' Δημοτικού
ΤΣΙΡΕΠΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΒΚΑΧΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΗΣΕ' Δημοτικού
ΠΑΥΛΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕ' Δημοτικού
ΠΑΝΤΖΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΡΟΥΣΗΣΑΓΓΕΛΟΣΕ' Δημοτικού
ΡΟΥΣΣΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕ' Δημοτικού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΣΗΦΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕ' Δημοτικού
ΠΑΠΠΑΣΛΕΑΝΔΡΟΣΕ' Δημοτικού
ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕ' Δημοτικού
ΣΤΑΘΙΑΣΧΡΗΣΤΟΣΕ' Δημοτικού
ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕ' Δημοτικού
ΤΖΟΥΒΑΡΑ‘ΗΒΗΕ' Δημοτικού
ΒΑΡΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΕ' Δημοτικού
ΤΣΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣΑΙΜΙΛΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΕ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΗΔΥΛΗ-ΑΓΑΠΗΕ' Δημοτικού
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣΟΡΦΕΑΣΕ' Δημοτικού
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥΓΕΩΡΓΙΑΕ' Δημοτικού
ΖΟΥΜΠΑΝΕΑΕΛΕΝΗΕ' Δημοτικού
ΖΧΟΣΑΧΙΛΛΕΑΣΕ' Δημοτικού
ΗΣΑΪΟΓΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΗΣΕ' Δημοτικού
ΑΜΠΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΕ' Δημοτικού
ΦΑΓΚΡΕΖΟΣΓΙΑΝΝΗΕ' Δημοτικού
ΚΑΤΣΑΜΠΗΣΑΝΤΩΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥΦΑΙΔΡΑΕ' Δημοτικού
ΚΡΙΜΙΤΖΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕ' Δημοτικού
ΜΑΛΤΕΖΟΥΜΥΡΤΩΕ' Δημοτικού
ΜΑΡΤΙΝΗΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑΕ' Δημοτικού
ΜΠΑΡΔΗΜΑΡΙΑΕ' Δημοτικού
ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΥΡΩΕ' Δημοτικού
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣΕ' Δημοτικού
ΜΠΗΛΙΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΝΤΙΚΙΑΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕ' Δημοτικού
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΕ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΕ' Δημοτικού
ΓΕΩΡΓΙΟΥΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΕ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕ' Δημοτικού
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣΗΛΙΑΣΕ' Δημοτικού
ΤΩΡΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΣΤ' Δημοτικού
ΤΣΙΡΕΠΑΣΙΑΣΩΝ ΜΙΧΑΗΛΣΤ' Δημοτικού
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΟΡΦΕΑΣΣΤ' Δημοτικού
ΣΥΜΕΩΝΑΚΗΣΠΡΟΜΗΘΕΑΣΣΤ' Δημοτικού
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΜΠΕΡΜΟΥΝΤΕΖΧΑΒΙΑΡΑ ΑΡΙΕΛΕΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΜΟΚΚΑΣΓΙΩΡΓΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΜΑΝΑΡΗΕΛΕΑΝΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΚΑΜΠΑΝΟΣΧΑΡΙΔΗΜΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΚΑΚΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΗΣΑΪΟΓΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΜΕΛΙΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤ' Δημοτικού

ΝΗΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΣΕΡΙΟΥ Α - ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΧΑΡΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓ' Δημοτικού
ΚΑΛΟΠΕΣΑΣΑΝΤΩΝΗΣΓ' Δημοτικού
ΣΤΑΥΡΟΥΘΕΟΦΑΝΩΓ' Δημοτικού
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥMARINAΓ' Δημοτικού
ΜΟΣΧΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΓΕΩΡΓΙΟΥΜΑΡΙΝΟΣΔ' Δημοτικού
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣΟΡΕΣΤΗΣΔ' Δημοτικού
ΠΑΣΠΑΛΛΗΜΑΡΙΖΑΔ' Δημοτικού
ΦΥΛΑΚΤΟΥΧΡΙΣΤΟΣΔ' Δημοτικού
ΑΝΤΩΝΙΟΥΓΙΩΡΓΟΣΔ' Δημοτικού
ΛΙΒΙΤΖΙΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕ' Δημοτικού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΡΙΓΚΟΥΕΥΤΥΧΙΑΕ' Δημοτικού
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣCONSTANTINOSΕ' Δημοτικού
ΣΤΑΥΡΟΥΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΓΕΡΟΛΕΜΟΥΙΩΑΝΝΑΕ' Δημοτικού
ΜΟΣΧΟΣΠΑΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣΣΤ' Δημοτικού
ΓΕΩΡΓΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣΤ' Δημοτικού

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΞΓ ΜΑΛΛΙΔΟΥ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Πάρνηθος 2
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΓ' Δημοτικού
ΓΕΩΡΓΙΟΥΜΑΞΙΜΟΣΓ' Δημοτικού
ΑΝΤΩΝΙΟΥΜΑΡΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΒΑΡΣΑΜΟΣΓΙΩΡΓΟΣΔ' Δημοτικού
ΒΟΡΡΗΣΓΙΩΡΓΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΑΣΤΕΡΟΥΔΗΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΔ' Δημοτικού
ΒΩΒΟΣΙΩΝΕ' Δημοτικού
ΖΑΜΠΕΤΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΝΑΤΑΛΙ ΖΕΤΑΕ' Δημοτικού
ΚΑΣΤΕΡΟΥΔΗΣΓΡΗΓΟΡΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΚΟΝΔΥΛΗΙΩΑΝΝΑΣΤ' Δημοτικού

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΞΓ ANIFANTIS - ΧΑΛΚΙΔΑ, Κουκούλη 6
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΠΑΛΛΗΜΑΡΙΑΓ' Δημοτικού
ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΔ' Δημοτικού
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΟΡΦΕΑΣΔ' Δημοτικού
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΦΙΑΕ' Δημοτικού
ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣΜΙΧΑΛΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣΛΕΥΤΕΡΗΣΜεγαλύτερη Τάξη
ΣΤΑΜΑΤΗΣΡΗΓΑΣΜεγαλύτερη Τάξη

ΑΤΤΙΚΗ

ATHENER SCHULE - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Βερνάρδου 9
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΣΚΟΥΡΤΗΔΑΝΑΗΜικρότερη Τάξη
ΤΑΨΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΠΑΓΚΟΥΣΤΑΜΑΤΙΝΑΓ' Δημοτικού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣΘΑΝΟΣΓ' Δημοτικού
ΣΑΠΟΥΝΑΣΙΑΣΩΝΓ' Δημοτικού
ΚΙΤΣΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΓ' Δημοτικού
ΣΚΙΑΔΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣΓ' Δημοτικού
ΚΙΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΓ' Δημοτικού
ΚΑΝΤΖΟΥΡΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓ' Δημοτικού
ΚΑΜΠΕΡΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣΓ' Δημοτικού
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΜΑΡΙΣΕΝΗΓ' Δημοτικού
ΘΕΟΦΙΛΟΥΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣΓ' Δημοτικού
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓ' Δημοτικού
ΔΡΟΥΒΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΓ' Δημοτικού
ΤΟΥΚΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΓ' Δημοτικού
ΑΝΤΩΝΟΥΑΛΙΝΑΓ' Δημοτικού
ΤΣΟΥΡΑΠΗΣΓΙΩΡΓΟΣΓ' Δημοτικού
ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΠΛΑΤΣΙΩΡΗΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΓ' Δημοτικού
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΜΙΡΑΝΤΑΓ' Δημοτικού
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΓ' Δημοτικού
ΚΑΚΚΑΒΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΔ' Δημοτικού
ΔΑΟΥΤΑΚΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΔ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΝΑΗΔ' Δημοτικού
ΠΑΥΛΙΔΗΣΓΡΗΓΟΡΗΣΔ' Δημοτικού
ΜΑΝΟΥΣΟΣΧΑΡΗΣΔ' Δημοτικού
ΑΝΤΩΝΟΥΑΜΕΛΙΑΔ' Δημοτικού
ΠΗΤΤΑΣΒΑΣΙΛΗΣΔ' Δημοτικού
ΚΡΗΤΙΚΟΣΑΡΗΣΔ' Δημοτικού
ΠΗΤΤΑΣΜΙΧΑΛΗΣΔ' Δημοτικού
ΚΟΥΒΑΛΗΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΔ' Δημοτικού
ΚΟΥΒΑΛΗΑΝΤΑΔ' Δημοτικού
ΣΑΚΚΑΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔ' Δημοτικού
ΒΛΑΧΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣΥΜΕΛΑΔ' Δημοτικού
ΚΟΛΟΚΥΘΑΑΝΝΑΔ' Δημοτικού
ΡΙΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΤΕΪΛΑΧΓΙΩΡΓΟΣΕ' Δημοτικού
ΤΑΣΙΓΙΑΝΝΗΒΙΚΤΩΡΙΑΕ' Δημοτικού
ΠΕΦΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΕ' Δημοτικού
ΜΥΛΩΝΑΣΑΓΓΕΛΟΣΕ' Δημοτικού
ΤΣΙΤΙΜΑΚΗΣΠΕΡΙΚΛΗΣΕ' Δημοτικού
ΠΑΝΤΟΣΑΛΕΞΗΣΕ' Δημοτικού
ΜΥΛΩΝΑΣΖΑΧΑΡΙΑΣΕ' Δημοτικού
ΛΥΤΡΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΕ' Δημοτικού
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣΜΕΛΕΤΗΣΕ' Δημοτικού
ΚΟΚΚΙΝΗΟΛΓΑΕ' Δημοτικού
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣΣΠΥΡΟΣΕ' Δημοτικού
ΔΑΛΙΑΝΗΙΩΑΝΝΑΕ' Δημοτικού
ΔΑΛΙΑΝΗΣΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΡΜΗΣΕ' Δημοτικού
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΚΑΤΕΡΙΝΑΕ' Δημοτικού
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥΦΟΙΒΟΣΕ' Δημοτικού
ΚΑΦΙΡΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕ' Δημοτικού
ΦΥΡΦΙΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣΓΙΑΝΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΛΕΓΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΕ' Δημοτικού
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣΓΙΩΡΓΟΣΕ' Δημοτικού
ΜΑΛΑΒΑΖΟΥΑΝΔΡΟΜΑΧΗΕ' Δημοτικού
ΑΡΓΕΙΤΗΜΑΡΙΑΝΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΜΟΥΣΟΥΡΗΧΡΥΣΑΥΓΗΣΤ' Δημοτικού
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣΧΑΡΙΛΑΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΣΠΑΘΗΖΩΗΣΤ' Δημοτικού
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΚΑΚΚΑΒΑΕΙΡΗΝΗΣΤ' Δημοτικού
ΣΚΟΥΡΤΗΣΟΔΥΣΣΕΑΣΣΤ' Δημοτικού
ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΚΟΚΑΝΗΛΥΔΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΤ' Δημοτικού
ΣΑΝΤΙΜΠΑΝΤΑΚΗΣΟΦΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΚΙΤΙΝΟΥΕΛΛΗΣΤ' Δημοτικού
ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜεγαλύτερη Τάξη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ - ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Οδός Δελασάλ
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΜικρότερη Τάξη
ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛΜικρότερη Τάξη
ΣΠΥΡΙΔΗΣΕΡΜΗΣΜικρότερη Τάξη
ΧΑΡΙΤΟΝΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ' Δημοτικού
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΕΛΠΙΔΑΓ' Δημοτικού
ΦΩΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΒΑΣΙΛΗΣΓ' Δημοτικού
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣΑΡΣΕΝΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΑΡΙΣΤΕΑΓ' Δημοτικού
ΠΑΝΑΓΑΚΟΥΜΑΡΚΕΛΛΑΓ' Δημοτικού
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΑΝΤΖΑΝΙΔΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΓ' Δημοτικού
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΘΟΔΩΡΗΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΣΙΜΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΑΝΔΕΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΑΝΑΟΣΛΑΖΑΡΟΣΓ' Δημοτικού
ΚΟΥΤΣΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΜΥΡΟΦΟΡΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔ' Δημοτικού
ΜΑΣΤΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΛΥΡΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΔ' Δημοτικού
ΝΑΤΑΙΟΥΛΑΡΙΑΔ' Δημοτικού
ΝΑΤΣΙΟΥΛΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑΔ' Δημοτικού
ΝΙΚΟΛΑΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΟΡΤΕΣΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΗΔ' Δημοτικού
ΣΑΚΑΡΟΓΛΟΥΣΥΜΕΛΑΔ' Δημοτικού
ΣΟΥΑΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔ' Δημοτικού
ΣΟΥΑΝΗΣΜΑΡΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΟΥΚΟΥΤΟΛΙΑΘΕΑΝΩΔ' Δημοτικού
ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΗΠΗΝΕΛΟΠΗΔ' Δημοτικού
ΚΙΟΣΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΔ' Δημοτικού
ΒΟΧΑΪΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔ' Δημοτικού
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔ' Δημοτικού
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔ' Δημοτικού
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΜΑΡΙΑΔ' Δημοτικού
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣΑΓΓΕΛΟΣΔ' Δημοτικού
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣΠΕΤΡΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΕΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑΔ' Δημοτικού
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΔ' Δημοτικού
ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΕ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΣΙΜΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣΣΑΒΒΑΣΕ' Δημοτικού
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΖΗΣΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΞΥΔΑΣΒΑΣΙΛΗΣΕ' Δημοτικού
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΟΜΗΡΟΣΕ' Δημοτικού
ΚΑΙΜΑΚΗΣΒΑΣΙΛΗΣΕ' Δημοτικού
ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗΕ' Δημοτικού
ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΗΣΗΛΙΑΣΕ' Δημοτικού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΑΝΤΩΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΝΑΕ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥΠΑΥΛΙΝΑΕ' Δημοτικού
ΚΑΛΛΙΑΣΟΦΙΑΕ' Δημοτικού
ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣΑΧΙΛΛΕΑΣΕ' Δημοτικού
ΜΥΓΙΑΚΗΝΕΦΕΛΗΕ' Δημοτικού
ΤΣΙΩΤΑΔΑΝΑΗΣΤ' Δημοτικού
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣΟΦΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΤΡΟΝΤΖΙΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΜΑΡΙΑΝΘΗΣΤ' Δημοτικού
ΒΑΛΑΒΑΝΗΜΑΡΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΜΕΛΙΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΚΙΟΣΗΣΑΝΤΩΝΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣΣΕΡΓΙΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΣΑΡΑΦΗΣΤΕΦΑΝΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΣΠΥΡΙΔΗΣΑΡΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥΑΡΤΕΜΙΣΣΤ' Δημοτικού
ΓΕΡΟΥΣΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣΤ' Δημοτικού
ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗΣΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣΣΤ' Δημοτικού
ΠΕΠΕΛΑΕΛΙΣΑΒΕΤΣΤ' Δημοτικού
ΜΑΝΑΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΛΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥΠΕΤΡΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΚΟΡΤΕΣΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛΣΤ' Δημοτικού
ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΝΟΥΣΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣΟΡΕΣΤΗΣΣΤ' Δημοτικού

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΤΣΟΓΛΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Γαλότα Ισθμού
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΤΖΑΝΙΔΗΣΑΓΓΕΛΟΣΜικρότερη Τάξη
ΖΗΚΑΑΙΜΙΛΙΑΜικρότερη Τάξη
ΖΟΓΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜικρότερη Τάξη
ΚΕΝΑΜΕΑΣΓΙΑΝΝΗΣΜικρότερη Τάξη
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣΝΙΚΟΛΑΣΜικρότερη Τάξη
ΤΖΟΑΝΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑΜικρότερη Τάξη
ΑΣΛΑΝΗΣΡΑΦΑΗΛΓ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΜΑΡΙΣΟΦΗΓ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΑΓΑΛΙΟΥΣΤΥΛΙΑΝΗΔ' Δημοτικού
ΖΗΚΑΟΥΡΑΝΙΑΔ' Δημοτικού
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔ' Δημοτικού
ΜΑΡΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔ' Δημοτικού
ΝΟΣΣΗΣΧΡΗΣΤΟΣΔ' Δημοτικού
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣΜΙΧΑΗΛΕ' Δημοτικού
ΤΣΕΡΜΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΕ' Δημοτικού
ΑΝΔΡΕΟΥΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΙΑΕ' Δημοτικού
ΑΣΛΑΝΗΜΑΡΙΑΕ' Δημοτικού
ΤΣΟΥΚΑΤΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΕ' Δημοτικού
ΡΕΠΠΑΑΝΤΩΝΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΚΑΠΠΑΣΙΑΣΟΝΑΣΣΤ' Δημοτικού

ΑΤΤΙΚΗ

CGS - ΠΑΛΛΗΝΗ, Κάτω Βίγλας
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΠΑΥΛΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΑΒΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΓ' Δημοτικού
ΦΥΤΑΤΖΗΛΥΔΙΑΓ' Δημοτικού
ΣΑΜΠΑΝΗΜΥΡΣΙΝΗΓ' Δημοτικού
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣΙΑΣΟΝΑΣΓ' Δημοτικού
ΝΙΚΟΛΑΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΗΛΙΟΡΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓ' Δημοτικού
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΑΒΙΔΗΣΜΑΝΟΣΓ' Δημοτικού
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΝΑΓ' Δημοτικού
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣΓ' Δημοτικού
ΓΟΜΑΤΟΣΜΑΞΙΜΟΣΓ' Δημοτικού
ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΓ' Δημοτικού
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣΟΔΥΣΣΕΑΣΓ' Δημοτικού
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣΣΠΥΡΟΣΓ' Δημοτικού
ΝΙΚΟΛΑΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑΔ' Δημοτικού
ΜΠΙΤΗΣΓΙΑΝΝΗΣΔ' Δημοτικού
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΜΑΡΙΑ ΛΥΔΙΑΔ' Δημοτικού
ΜΩΚΑΚΟΣΓΡΗΓΟΡΗΣΔ' Δημοτικού
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣΑΓΓΕΛΟΣΔ' Δημοτικού
ΓΕΩΡΓΑΝΤΙΔΗΓΕΩΡΓΙΑΔ' Δημοτικού
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΚΥΒΕΛΗΔ' Δημοτικού
ΠΑΝΑΓΑΚΗΚΑΤΕΡΙΝΑΔ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΓΙΩΡΓΟΣΔ' Δημοτικού
ΣΑΡΡΗΒΕΑΤΡΙΚΗΔ' Δημοτικού
ΤΖΙΓΚΙΤΖΕΛΑΣΑΓΓΕΛΟΣΔ' Δημοτικού
ΤΣΙΚΑΣΓΙΑΝΝΗΣΔ' Δημοτικού
ΧΑΝΤΖΗΑΘΗΝΑΔ' Δημοτικού
ΜΙΧΑΜΥΡΤΩΔ' Δημοτικού
ΜΑΛΛΙΡΗΣΝΙΚΟΛΑΣΔ' Δημοτικού
ΛΙΓΚΑΣΚΑΠΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣΔ' Δημοτικού
ΔΙΟΡΙΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔ' Δημοτικού
ΔΡΑΝΔΑΚΗΚΑΛΛΙΟΠΗΔ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΔΑΚΗΝΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔ' Δημοτικού
ΚΑΛΕΝΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔ' Δημοτικού
ΜΗΛΙΟΡΔΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕ' Δημοτικού
ΡΟΥΣΣΑΚΗΝΙΚΟΛΕΤΤΑΕ' Δημοτικού
ΔΙΟΡΙΝΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕ' Δημοτικού
ΤΡΙΜΑΝΔΥΛΗΣΝΙΚΟΛΑΣΕ' Δημοτικού
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΑΣΗΜΙΝΑΕ' Δημοτικού
ΚΑΚΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΒΛΑΧΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕ' Δημοτικού
ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΜΑΡΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΡΕΝΤΖΗΣΓΙΩΡΓΟΣΕ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥΙΡΙΣΕ' Δημοτικού
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣΓΙΩΡΓΟΣΕ' Δημοτικού
ΚΟΛΩΝΗΣΙΩΝΑΣΕ' Δημοτικού
ΚΟΥΛΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΜΥΡΤΩΣΤ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΜΑΡΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΔΡΑΝΔΑΚΗΑΘΗΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣΣΤΕΡΓΙΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΧΑΝΤΖΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΠΕΤΡΟΥΛΑΜΠΡΟΣΣΤ' Δημοτικού

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΞΓ ΖΑΧΑΡΙΑ - ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αχ.Τζελίλη & Βασ. Αλεξάνδρου
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
SHULIANGJELOSΜικρότερη Τάξη
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΓ' Δημοτικού
ΠΙΣΤΟΚΟΛΑΣΣΤΕΡΓΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΜΑΡΙΑΓ' Δημοτικού
ΘΩΜΑΣΧΡΗΣΤΟΣΔ' Δημοτικού
ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣΔ' Δημοτικού
ΜΠΟΥΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣΔ' Δημοτικού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΟΡΔΑΣΔ' Δημοτικού
ΣΑΒΒΙΔΟΥΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑΔ' Δημοτικού
ΣΑΜΛΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΔ' Δημοτικού
ΣΑΦΛΕΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΟΡΟΞΕΝΟΥΣΟΦΙΑ ΠΑΡΘΕΝΑΕ' Δημοτικού
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕ' Δημοτικού
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΣΣΤΑΥΡΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΜΟΥΦΤΟΓΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚΟΡΔΑΣΣΤ' Δημοτικού
ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΣΟΥΡΛΑΘΕΟΔΩΡΑΣΤ' Δημοτικού
ΜΠΟΥΡΑΓΕΩΡΓΙΑΣΤ' Δημοτικού

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΞΓ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ,
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΚΑΤΣΙΚΑΕΡΡΙΚΑΓ' Δημοτικού
ΛΕΝΕΤΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΓ' Δημοτικού
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣΟΡΕΣΤΗΣΔ' Δημοτικού
ΣΤΑΜΟΥΛΗΜΑΡΙΑΔ' Δημοτικού
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥΑΝΘΟΥΛΑΔ' Δημοτικού
ΦΡΑΓΚΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔ' Δημοτικού
ΧΩΡΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔ' Δημοτικού
KUMARJATINΕ' Δημοτικού
ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗΚΟΡΑΛΙΑΕ' Δημοτικού
ΧΑΛΤΟΥΠΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΕ' Δημοτικού
GULIJARMANDOΣΤ' Δημοτικού
ΒΛΑΧΟΥΜΑΡΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΣΣΤ' Δημοτικού
ΜΠΟΖΩΝΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΣΕΚΟΥΕΝΣΙΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΤ' Δημοτικού
ΦΑΚΙΤΣΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΤ' Δημοτικού

ΑΤΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Ροδοπόλεως 26
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΜΕΝΤΖΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΜικρότερη Τάξη
ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗΜΙΧΑΕΛΑΜικρότερη Τάξη
ΚΙΣΚΗΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜικρότερη Τάξη
ΚΑΜΙΝΑΡΗΗΡΩΓ' Δημοτικού
ΒΟΓΚΑΔΑΝΑΗΓ' Δημοτικού
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΟΔΥΣΣΕΑΣΓ' Δημοτικού
ΕΦΕΝΤΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΣΓ' Δημοτικού
ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΓ' Δημοτικού
ΤΟΥΠΑΛΑΔΕΣΠΟΙΝΑΓ' Δημοτικού
ΜΟΙΡΑΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣΧΑΡΗΣΔ' Δημοτικού
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΛΟΥΚΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΔ' Δημοτικού
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΔ' Δημοτικού
ΨΑΛΤΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΧΡΥΣΑΝΘΗΔ' Δημοτικού
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣΣΤΑΥΡΟΣΔ' Δημοτικού
ΖΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΗΣΔ' Δημοτικού
ΕΛΙΣΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣΛΟΙΖΟΣΔ' Δημοτικού
ΕΛΙΣΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣΓΙΑΝΝΗΣΔ' Δημοτικού
ΤΣΕΚΑΔΑΝΑΗΔ' Δημοτικού
ΔΑΒΒΕΤΑΕΙΡΗΝΗΔ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΕΡΜΗΣΕ' Δημοτικού
ΤΟΚΑΡΣΚΙΣΤΕΠΑΝΕ' Δημοτικού
ΤΟΚΑΡΣΚΑΜΑΡΙΑΕ' Δημοτικού
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕ' Δημοτικού
ΤΑΓΙΟΥΑΠΟΣΤΟΛΙΑΕ' Δημοτικού
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣΕ' Δημοτικού
ΠΕΤΡΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕ' Δημοτικού
ΧΙΝΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΗΣΕ' Δημοτικού
ΒΑΡΛΑΜΗΣΓΙΩΡΓΟΣΕ' Δημοτικού
ΝΙΑΡΑΚΗΔΗΜΗΤΡΑΕ' Δημοτικού
ΜΑΡΣΕΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕ' Δημοτικού
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΡΑΦΑΕΛΛΑΕ' Δημοτικού
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΕΥΡΥΔΙΚΗΕ' Δημοτικού
ΚΑΪΜΑΚΗΣΟΔΥΣΣΕΑΣΕ' Δημοτικού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣΜΑΡΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΕΛΕΑΝΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΔΑΒΒΕΤΑΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΧΑΡΙΤΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΤΣΕΚΑΛΗΔΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΤΣΑΚΟΝΙΚΟΥΝΕΦΕΛΗΣΤ' Δημοτικού
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΤΟΥΠΑΛΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣΜΑΝΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΚΑΣΤΑΝΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗΣΤ' Δημοτικού
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΜΥΡΤΩΣΤ' Δημοτικού
ΜΙΖΑΑΡΕΤΗΣΤ' Δημοτικού
ΝΑΣΣΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΝΙΚΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΟΔΥΣΣΕΑΣΣΤ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗΝΕΚΤΑΡΙΑΣΤ' Δημοτικού
ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣΙΑΣΟΝΑΣΜεγαλύτερη Τάξη
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣΜεγαλύτερη Τάξη
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗ ΛΙΝΑΜεγαλύτερη Τάξη

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

19o ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ, Μεγ. Αλεξάνδρου 9
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣΠΑΥΛΟΣΓ' Δημοτικού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓ' Δημοτικού
ΚΑΡΑΚΟΥΤΗΕΡΑΤΩΓ' Δημοτικού
ΚΑΠΟΥΤΖΗΜΑΡΙΑΝΘΗΓ' Δημοτικού
ΝΑΘΗΝΑΗΛΙΔΗΣΑΓΓΕΛΟΣΓ' Δημοτικού
ΙΚΙΟΥΖΗΣΧΡΗΣΤΟΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΓ' Δημοτικού
ΗΛΙΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓ' Δημοτικού
ΓΑΣΠΑΡΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓ' Δημοτικού
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΓ' Δημοτικού
ΒΑΚΑΛΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗΓ' Δημοτικού
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛΔ' Δημοτικού
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΔ' Δημοτικού
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΜΟΥΡΤΖΙΟΥΚΟΡΙΝΑΔ' Δημοτικού
ΜΕΝΔΡΙΝΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔ' Δημοτικού
ΦΩΤΗΜΑΡΙΑΔ' Δημοτικού
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔ' Δημοτικού
ΑΡΧΟΝΤΑΚΑΚΗΓΕΩΡΓΙΑΔ' Δημοτικού
ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔ' Δημοτικού
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑΔ' Δημοτικού
ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΔ' Δημοτικού
ΒΟΥΛΓΑΡΗΠΑΥΛΙΝΑΔ' Δημοτικού
ΔΟΝΤΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔ' Δημοτικού
ΗΛΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΡΟΤΚΑΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΕ' Δημοτικού
ΧΑΪΤΙΔΟΥΑΝΝΑΕ' Δημοτικού
ΧΑΒΑΛΕΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕ' Δημοτικού
ΤΣΑΒΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΓΑΪΔΑΡΤΖΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΕ' Δημοτικού
ΣΟΛΑΚΗΜΑΡΙΑΕ' Δημοτικού
ΔΕΡΕΜΠΕΗΖΩΗΕ' Δημοτικού
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥΧΡΥΣΟΥΛΑΕ' Δημοτικού
ΝΑΛΤΖΙΔΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣΕ' Δημοτικού
ΙΦΟΓΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕ' Δημοτικού
ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕ' Δημοτικού
ΜΟΥΛΑΚΗΕΙΡΗΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑΕ' Δημοτικού
ΚΑΝΤΟΥΡΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΕ' Δημοτικού
ΚΑΡΥΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΛΟΥΛΗΣΓΙΑΝΝΗΣΕ' Δημοτικού
ΑΝΕΣΙΑΔΟΥΜΑΓΔΑΛΗΝΗΕ' Δημοτικού
ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣΜΑΡΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΜΠΟΥΖΑΚΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΜΠΑΪΡΑΜΑΡΙΤΙΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΚΑΝΤΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΜΕΝΔΡΙΝΟΥΒΑΡΒΑΡΑ ΚΥΒΕΛΗΣΤ' Δημοτικού
ΤΣΕΡΜΕΝΤΣΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥΕΛΠΙΔΑΣΤ' Δημοτικού
ΛΙΒΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤ' Δημοτικού

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

FUTUREKIDS - ΑΜΑΛΙΑΔΑ, Καποδιστρίου 8
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΔ' Δημοτικού
ΠΑΤΣΑΛΙΑΙΟΛΗΔ' Δημοτικού
ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣΓΙΩΡΓΟΣΕ' Δημοτικού

ΑΤΤΙΚΗ

ISP - INTERNATIONAL SCHOOL - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Πραξιτέλους 66
ΕπώνυμοΌνομαΤάξη
ΑΓΟΥΡΟΣΙΑΣΟΝΑΣΓ' Δημοτικού
ΜΠΟΣΤΑΝΙΔΗΣΟΔΥΣΣΕΑΣΓ' Δημοτικού
ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣΓΙΩΡΓΟΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ`ΒΑΣΙΛΕΙΑΓ' Δημοτικού
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΧΑΡΙΚΛΕΙΑ(ΚΛΕΛΙΑ)Γ' Δημοτικού
ΜΑΡΚΙΔΗΣΜΑΡΚΟΣΓ' Δημοτικού
ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΜΥΡΤΩΓ' Δημοτικού
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣΙΩΝΑΣΓ' Δημοτικού
ΚΟΝΤΟΛΕΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΓ' Δημοτικού
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΓ' Δημοτικού
ΚΑΛΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓ' Δημοτικού
ΜΠΑΓΙΑΤΗΑΘΑΝΑΣΙΑΓ' Δημοτικού
ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣΓ' Δημοτικού
ΤΣΑΛΙΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓ' Δημοτικού
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ' Δημοτικού
ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥΔΗΜΗΤΡΑΓ' Δημοτικού
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΚΑΛΛΙΟΠΗΓ' Δημοτικού
ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣΓΙΑΝΝΗΣΓ' Δημοτικού
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣΣΟΦΟΚΛΗΣΓ' Δημοτικού
ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΙΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣΓ' Δημοτικού
ΠΡΑΣΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΣΔ' Δημοτικού
ΞΥΔΑΚΗΣΜΑΡΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)Δ' Δημοτικού
ΠΑΤΟΥΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ)Δ' Δημοτικού
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΑΓΑΘΗ-ΖΩΗΔ' Δημοτικού
ΣΑΡΑΝΤΟΥΑΡΧΟΝΤΙΑΔ' Δημοτικού
ΣΚΑΜΝΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔ' Δημοτικού
ΣΠΙΝΟΣΜΑΡΙΝΟΣΔ' Δημοτικού
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣΣΥΜΕΩΝΔ' Δημοτικού
ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΗΣΔΑΜΙΑΝΟΣΔ' Δημοτικού
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΛΥΔΙΑΔ' Δημοτικού
ΜΑΓΙΑΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΟΥΛΕΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΔ' Δημοτικού
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣΓΙΩΡΓΟΣΔ' Δημοτικού
ΒΛΑΧΟΥΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΔ' Δημοτικού
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔ' Δημοτικού
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΔ' Δημοτικού
ΘΑΝΟΥΝΑΣΙΑΔ' Δημοτικού
ΖΟΡΜΠΑΛΑΣΓΙΑΝΝΗΣΔ' Δημοτικού
ΒΑΛΣΑΜΑΣΑΝΤΩΝΗΣΔ' Δημοτικού
ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔ' Δημοτικού
ΛΟΥΒΑΡΗΕΛΕΝΗΔ' Δημοτικού
ΓΕΩΡΓΙΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑΔ' Δημοτικού
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΣΩΤΗΡΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΚΗΣ)Δ' Δημοτικού
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥΟΛΓΑΕ' Δημοτικού
ΦΕΝΤΟΥΡΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΕ' Δημοτικού
ΖΑΧΑΡΟΓΛΟΥΔΙΑΜΑΝΤΗΣΕ' Δημοτικού
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΝΝΑΕ' Δημοτικού
ΧΑΛΔΕΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕ' Δημοτικού
ΠΑΝΑΡΕΤΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΕ' Δημοτικού
ΧΑΛΔΕΑΚΗΓΕΩΡΓΙΑΕ' Δημοτικού
ΜΑΚΡΗΣΧΡΗΣΤΟΣΣΤ' Δημοτικού
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΕΛΕΝΑΣΤ' Δημοτικού
ΚΑΛΑΦΑΤΑΣΜΙΧΑΛΗΣΣΤ' Δημοτικού
ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤ' Δημοτικού