Κωνσταντίνα Πέτση

Μαθηματικός

Η Κωνσταντίνα Πέτση εργάζεται ως μαθηματικός στο χώρο της εκπαίδευσης έχοντας αποφοιτήσει το 2017 από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έχει παρακολουθήσει το σεμινάριo ”Μαθησιακές Δυσκολίες, Παρεμβάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά” ,σχετικό με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και κατέχει πιστοποίηση γνώσης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille. Επίσης, έχει εργαστεί στο χώρο του λιανικού εμπορίου,κάτι που την οδήγησε στην παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος ”Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.Ακόμη, συνεργάζεται με το τοπικό παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας στον Βόλο για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων.