Γιώργος Παπαηλιού

Φυσικός / Εκπαιδευτής STEM

Ο Γιώργος Παπαηλιού σπούδασε Φυσική και στην συνέχεια Βιολογία Συστημάτων (Systems Biology). Είναι εκπαιδευτής STEM και στοχεύει στον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την ευρεία εμπειρία του από την αγορά εργασίας καθώς και την έρευνα. Ενδιαφέρον του αποτελεί η επικοινωνία των Επιστημών και η μεθοδολογία τους, μέσα από την συγγραφή, τον πειραματισμό, την διδασκαλία και τις νέες τεχνολογίες.