Φυλλιώ Αλεξούδη

Δασκάλα

Η Φυλλιώ Αλεξούδη  είναι απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως δασκάλα και ασχολείται ερευνητικά με την ποιοτική ανάλυση λαθών σε ορθογραφικά έργα υπαγόρευσης και ελεύθερης γράφης.Η επιθυμία της για μια διαφορετική θέαση της εκπαίδευσης και το ενδιαφέρον της να ασχοληθεί με τη διαφοροποιημένη μάθηση την οδήγησε στη Χαρισμάθεια. Στα ενδιαφέροντα της ανήκουν η πεζοπορία, τα ταξίδια και η φωτογραφία!