Αναστασία Κασσιανού

Δασκάλα

Η Αναστασία Κασσιανού είναι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εργάζεται σε σχολείο διεθνούς προγράμματος σπουδών (International Baccalaureate – I.B.) Πίστευε ανέκαθεν στην αξία της διαφορετικότητας, αλλά και στην εκπαιδευτική πρόκληση που αυτή συνεπάγεται. Έτσι, επέλεξε Μεταπτυχιακές Σπουδές με αντικείμενο τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και τη Διαφοροποιημένη Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο του East London. Έκτοτε εργάστηκε ως Ειδική Παιδαγωγός σε Διεπιστημονικά Κέντρα και εντάχτηκε στην Χαρισμάθεια με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων για Χαρισματικά Παιδιά. Στα πλαίσια του Οργανισμού, έχει ασχοληθεί με την διδασκαλία μαθημάτων για τα MasterClasses (A΄και Β΄ Δημοτικού), με το coaching ομάδων project (Γ΄- ΣΤ΄Δημοτικού), και έχει υπάρξει Εισηγήτρια σε εκπαιδευτικά συνέδρια.Τέλος, επιμορφώνεται συνεχώς σε θέματα σχετικά με την ψυχική υγεία κατά την παιδική ηλικία και το θεατρικό παιχνίδι στην εκπαίδευση.