Αγγελική Αρκουμάνη

Οργάνωση και Διοίκηση

Η Αγγελική Αρκουμάνη είναι φοιτήτρια στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ενδιαφέρον στο πεδίο του Μάρκετινγκ και τις Διαπραγματεύσεις. Παράλληλα με τις σπουδές ασχολείται με τη δημιουργική απασχόληση παιδιών, τη φωτογραφία και τη μουσική.